Čtyři tváře reality

©2013, František Lomoz, ul. Švermova 441, 264 01 Sedlčany

Obsah:

Abstrakt

1.      Úvod

2.      Fyzikální prostor

3.      Určení objemu fyzikálního prostoru

4.      Čtyři druhy fyzikálních objemů

5.      Entropie fyzikálního prostoru

6.      Teplota fyzikálního prostoru

7.      Změna hmotnosti fyzikálního prostou

8.      Doba vypaření hmotnosti objektu (epocha existence)

9.      Shrnutí

9.1.Sjednocení čtyř fyzikálních prostorů při Planckově hmotnosti

9.2.Základní doby vypaření (rozpadu)hmotností m≥mP

9.3. Hmotnost „primárních“ částic

10. Koincidence

10.1. Koincidence délek a energií

10.2. Koincidence hustoty

10.3. Koincidence objemu

10.4. Koincidence teorií

11. Závěr

Poznámky k tabulkám

Poděkování

Odkazy na literaturu

Tab. 1, tab. 2

Tab. 3, tab. 4