MIKROKOSMOLOGIE

Micro cosmology

© František Lomoz

5.5.2005

Sedlčany

Na stránkách vytvořených 2.2.2002 http://sweb.cz/flomoz naleznete dostatek stavebního materiálu na vytvoření vesmíru z ničeho.

Následující šedá plocha, resp. její body představují pravé vakuum.

Jeden její bod samovolným rozpadem zrodí reliktní fotony, reliktní neutrina a reliktní temnou hmotu a jako druhořadý produkt baryonovou hmotu.

Speciální vlastnost neutrin, a nejen neutrin, se projeví jako skrytá energie s antigravitačním účinkem.

.

Následuje pouhá zábava.

Mikrokosmologie pohlíží na zrod a vývoj vesmíru jako na produkt vzniklý rozpadem bodů pravého vakua. Buď stimulovaně velkým třeskem v jediném okamžiku nebo spontánně v dlouhém věku vesmíru.

Micro cosmology regards genesis and evolution universe like on product, which arose break up points genuine vacuum.

Either stimulate big bang in just one moment or spontaneously in long era universe.

Možný

model bodu vakua.

Změna: 4.4.2006

Doplněno: 12.4.2006

Doplněno: 2.2.2008

Doplněno: 7.12.2009


Doplněno: 3.1.2015

Čtyři tváře reality